Back to All Events

Fra mimo Fra: Fantomová bolest. Tady a teď: rozhovor české a německé poezie

  • Goethe-Institut Prag 32 Masarykovo nábřeží Praha, Hlavní město Praha, 110 00 Czech Republic (map)

Úvodní debata cyklu se věnuje vývoji poesie po r. 1990, její aktuální situaci, ziskům i ztrátám a hlavním trendům po formální a tematické stránce. Je poezie v obou zemích dnes více angažovanou, věnuje se více aktuálním tématům, či je třeba současnou poezii spíše spojovat s niterností a uzavíráním se do vlastních světů?

Moderace: Urs Heftrich
Diskutující: 
Petr Borkovec (nar. 1970) - Kurátor cyklu, básník, prozaik, redaktor, překladatel, dramaturg čtení v Café Fra. 
Dagmar Leupold (nar. 1955) - Kurátorka cyklu, básnířka, prozaička a překladatelka z italštiny. 
Karel Piorecký (1978) - Literární historik a kritik. 
Daniela Seel (nar. 1974) – Básnířka a vydavatelka (nakladatelství kookbooks – laboratoř pro poezii jako způsob života)

Více informací: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20734732

Více informací o cyklu Tady a teď. Rozhovor české a německé poezie: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/sup/pro.html

Later Event: May 10
Revue Partonyma