Anežka Charvátová

Foto Ondřej Lipár, 2013

Foto Ondřej Lipár, 2013

Anežka Charvátová (1965 v Praze) je česká hispanistka, romanistka, významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny.


připravujeme
Guillermo Cabrera Infante, Tři truchliví tygři, 2016