Miloslav Topinka

Foto Radek Brousil, 2016

Foto Radek Brousil, 2016

Básník Miloslav Topinka se narodil 4. července 1945 v Novém Etynku u Jindřichova Hradce. Po absolutoriu střední školy v Praze studoval dva semestry na Fakultě všeobecného lékařství UK. V roce 1964 přešel na Filozofickou fakultu UK, kde studoval psychologii a šest semestrů bohemistiku. V roce 1968 se zúčastnil devítiměsíční studentské expedice Lambaréné v Africe. V roce 1969 se stal redaktorem měsíčníku Sešity pro literaturu a diskusi. Po jeho zastavení pracoval jako psycholog v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského v Praze. Od roku 1973 byl zaměstnán jako úředník, v letech 1980–1987 pracoval v Casablance u marocké firmy zabývající se prodejem strojů k těžbě fosfátů na Sahaře. Po návratu do Prahy působil jako překladatel technické literatury, od roku 1992 pracoval pro rakouskou obchodní firmu. Věnuje se též ediční práci (A. Rimbaud, R. Gilbert-Lecomte, V. Linhartová, J. Kolář, K. Malich aj.). Žije v Praze.


2016
Probouzení  ukázka