Nakladatelství

Nijak to neprožíváme,
prostě jsme rádi občas spolu.

Na nakladatelství New Directions jsem myslela pokaždé, když vyšla další z knih Fra. Vnímala jsem zde spřízněnost: bylo zřejmé, že za každým z textů, bez výjimky, bez uhnutí, stojí nakladatelství a jeho redaktoři srdcem i volbou. A každá ta kniha otvírala pro mě prostor k pohledu, rozhovoru. Cesta Fra je náročná a objevitelská. Ať už v řadě překladové, kde není jediný ústupek, tak v hledání podstatných textů původních českých. Obrovský kus cesty za pouhých šest let. 
Anna Kareninová

Knihy jsou věci, které bereme do rukou a někdy na cesty. Knížky z Fra jsou ke svým držitelům i nositelům vlídné. Nezatěžují je fyzickou vahou, formátem se vejdou do kapsy i do dlaně - a přitom je ta civilnost nijak nezlehčuje. Mají styl, charakter a kvalitu. Vůbec se mi většinou zdá, že Fra před každou politikou - obchodní, skupinovou, kulturní, ideovou - dává přednost výrazné poetice. Nakladatelství Fra je dobrý hostitel: umí čtenáře pozvat nenuceným a velkorysým způsobem. Ale důležité nakonec je, kam nás zve. V jeho napohled malých knihách se mi opakovaně otevřel rozlehlý bílý prostor, ve kterém tiše zněl hlas - pokaždé jiný, neznámý, ale povědomý.
Daniela Iwashita