Jáchym Topol, Chladnou zemí & Trnová dívka

  • Café Fra 15 Šafaříkova Praha, Hlavní město Praha, 120 00 Czech Republic