Open Fra

  • Café Fra Šafaříkova 15 Praha

Čte ten, kdo číst chce.

Otevřené čtení.

Chcete-li přečíst nebo říct své texty, přijďte s nimi do Café Fra v úterý 12/1 (19 h až 22 h) nebo je do neděle 17/1 pošlete na adresu borkovecpetr@gmail.com. Žádné redigování ani vybírání – jde jen o to krátce se vidět, stručně si napsat, trochu se předem poznat. Díky. 

 
2016 01 19 open fra 3