Back to All Events

Olga Pek: Korpus: ze současných amerických konceptualismů

  • Café Fra 15 Šafaříkova Praha, Hlavní město Praha, 120 00 Czech Republic (map)

Charles Reznikoff (Holocaust, 1975) / Frank Smith (Guantanamo, 2014) / Vanessa Place („Poems for Prague“, 2014) / Divya Victor („Subjects of Poetry,“ 2013) / Juliana Spahr (This Connection of Everyone with Lungs, 2005)

Úvod a komentáře Olga Pek
Překlad Olga Pek a David Vichnar 

„V životě jsem nic takového neviděl. Je to jako někde ve Spojených státech.“ (Vanessa Place)

Korpus: usvědčující předmět (c. delicti), soubor jazykových materiálů k analýze, tělo.

Jazyk jako preparovaný materiál 
(a) zviditelňuje společností potlačené utrpení
(b) demaskuje mechanismy literární produkce
(c) odráží emoci zpět na čtenáře, posluchače, diváka
(d) jiné: _____________________________.

 
 
2015 04 28 Olga Pek - konceptualismy