Back to All Events

Miroslav Olšovský Concept: báseň Emila Juliše

  • Café Fra 15 Šafaříkova Praha, 120 00 Czech Republic (map)

Báseň Emila Juliše Cesta k horám

Čtou: Tomáš Hudec, Vratislav Färber, Vít Janota, Alena Machoninová, Jan Machonin, Michal Maršálek, Miroslav Olšovský, Antonín Petruželka, Jaromír Typlt aj.

Ve spolupráci s Dnem poezie

Veřejná čtení poezie mívají jedno společné – při poslechu básní jsme zahlceni jejich množstvím, zatímco konkrétní báseň, kterou jsme právě zaslechli, si nemáme šanci připomenout, neboť jsme již zaměstnáni básní následující. Přitom návrat je důležitý – především v moderní poezii, neboť ta je na variaci a obměně jednoho a téhož motivu, vytvářející rytmické opakování, založena. Deset lidí po sobě přečte jednu až tři mnou vybrané básně Emila Juliše, přičemž si mohou vybrat pořadí i počet básní, které nakonec přečtou. Teprve v opakování a variování původní básně vyvstane její skrytá hloubka, teprve v opakování, vytvářející jistou monotónnost poslechu, bude báseň díky tomu, že ji přečte vždy někdo jiný, nasvícena z několika perspektiv, jež mohou vhrnout světlo na další Julišovu tvorbu.

Miroslav Olšovský vydal básnické knihy Záznamy prázdnot (2006), Průvodce krajinou (2011) a Líčení (2012). Jako editor se podílel se na vydání antologie literární a filozofické tvorby ruské skupiny činarů Ten, který vyšel z domu... (2003), na vydání textů ruského básníka Igora Cholina s názvem Nikdo z vás nezná Cholina (2012) aj. Básně a eseje o literatuře publikoval v A2, Pěší zóně, Souvislostech a Světu literatury. Je autorem vizuální a konkrétní poezie.

 
2016 11 24 Olšovský Juliš
 
Later Event: November 29
Poezie Bukoviny