Back to All Events

Saila Susiluoto (Finsko)

  • Café Fra 15 Šafaříkova Praha, Hlavní město Praha, 120 00 Czech Republic (map)

Jedna z nejvýznamnějších současných finských básnířek
Úvod, překlad a rozhovor s autorkou Jitka Hanušová 
Česky a finsky

Saila Susiluoto (1971), možná nejvýraznější osobnost střední generace současné finské poezie. Zpočátku tvorby psala zejména básně v próze, postupně přešla k volnému verši a nadále experimentuje s formou i hranicemi žánrů. Její poezie se vyznačuje bohatou imaginací, dialogičností a také důrazem na rytmus, který obzvlášť vyniká při autorčině živém přednesu. Dosud publikovala sedm sbírek: Siivekkäät ja Hännäkkäät (Okřídlení a ocasovití, 2001), Huoneiden kirja (Kniha pokojů, 2003), Auringonkierto (Rotace slunce, 2005), Missä leikki loppuu (Kde končí hra, 2007), Carmen (2010), Dogma (2012), Ariadna (2015). Poslední jmenovaná je knižní mutací multimediálního projektu Antikythera (aplikace na iPad, 2015).

 
2016 04 21 Saila Susiluoto